امروز با همکاری که خيلی ارادت داريم خدمتشون
ازشون پرسيدم يه چيزی بگين . گفتن چی بگم ؟
گفتند امروز حالم خوب نيست .
گفتم هرچی که همين الان تو دلتون هست بگين
با آهی که کشيدن خواندند :
تو اگر ميدانستی
که چه دردی داری
که چه زخمی دارد
خنجر از دست عزيزان خوردن
هرگز از من خسته نمی پرسيدی
که چرا تنهايی
............
غصم گرفت !؟

/ 2 نظر / 10 بازدید
.....

آدم واقعا غصه اش ميگيره!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

طلوع

باران عزيز سلام خوشا به حال شما با داشتن چنين همكاري و با چنين طبع شعري!!!!!!!!!!!!