سلام
سال نو بر همگي مبارك
انشاءا... كه شروع خوبي براي همه دوستان و نوشته هاي جديدشون باشه .

دست نياز برده به سوي خداي خود
برهم نهاده ديده و گويم :
غم خسته باد ،
پايش شكسته باد ،
پيوند تو به لحظه هاي خوشي ناگسسته باد ،
سبزينه فصل بهارت خجسته باد

/ 1 نظر / 7 بازدید
flora

پاييز عزيزم راستي سال نو بر تو و خانواده ات مبارك باشد . هر چند با تجربه ي بسيار سخت و اندوهبار سال گذشته مشكل است بتوان در مورد نو شدن سال چيزي گفت . بعضي اوقات سكوت گويا تر از كلمات احمقانه ي تسكين است . قربانت فلورا