فصل جدید ـ زمان در راه است.باید مُدل‌ها را عوض کرد.لبخندها ، گریه‌ها رونما دارند .زیر لفظی ـ نگاه ـ بارانی ، قیمتی است .می‌ارزد ، باورکن این فصل جدید به پاگشایی‌اش می‌ارزد.دوشم کمی درد می‌کند .اما راست می‌گویم ؛باورکن این یکی فرق دارد .دردش خوش طعم است . قدو قواره‌اش بس است . تیکه و وصله‌ای هم درکار نیست . قالب پریشانی این روزها فیت ِ فیت است . تملقاتش کمی واقعی تر است . صداقتش از چند پهلویی درآمده . کلافگی این کلاف سر پیدا ، از جنس حوصله و سر رفتنش از سر بی‌حوصلگی نیست . باور کن این هذیون هم هیکل سپیدگویی‌های دیروز و پارسال نیست. فقط سوزش ترکش‌های بغض‌های سر به مهر بی‌صدایی‌هاست که قلمبه شده و سر زده با همین چند خطوط کج و معوج.تو می‌گویی باد پائیز امسال مثل آفتاب ِتابستان امسال ،سر ِ سربه هوای این روزهای مرا نوازش خواهد کرد؟

/ 1 نظر / 26 بازدید
حامد

همین چند خطوط کج و معوج نشان می دهد چقدر زیر لفظی ـ نگاه ـ بارانی ، قیمتی است!