با درياها فراق،
كوهها غربت ،
و حسرتها فاصله ،
از خواب ،
پلي مي سازم بسوي وصالت

منبع : بخاطر ندارم

/ 1 نظر / 9 بازدید
خوان عشق

خيلي زيبا و دل انگيز بود. اميد، آنكه به وصال حقيقي برسي.