ظلمت نشین گوشه چشم تو بودم ،

نفهمیدم ؛

یهو موجی قوی هولم داد

و من افتادم این پائین

هنوز هم که هنوز است،

باران ِ این حوالی بند نیامده !

 

/ 0 نظر / 26 بازدید