اندازه تنها خیال تو...

تصور بزرگی دوست داشتنت ،

به گمانم حد می آورد.

و تو خوب میدانی که هر چیزی در حصار حد ،

نهایتش گم می شود.

حیف نیست ؛ 

حجمش با واژه سرریز شود؟

که اندازه تنها خیال تو ؛

تمام ِبی نهایت است ؟!  

/ 0 نظر / 11 بازدید