ظلمت نشین گوشه چشم تو بودم ، نفهمیدم ؛ یهو موجی قوی هولم داد و من افتادم این پائین هنوز هم که هنوز است، باران ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 52 بازدید

رعایت فهم اینهمه سکوت ...

دیروز ؛  غباری پشت خاکریز آرشیوی خسته. امروز ؛  ازدهام بلع ِ انبوهی واژه و تصویر. فـردا ؛  نمیدانم ِ تدوین ِ اینهمه.  ...................................................................................................................  پائیزم ، لابلای پیش و پس آنهمه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 71 بازدید
از نو می‌نویسم اگر ذهنم قد دهد ، از باران؛ از ماه کمک می‌گیرم . به تو که می‌رسم ، راه را گم می‌کنم. قطب نمایت را به ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 53 بازدید
مرداد 92
1 پست
آبان 91
1 پست
مرداد 89
1 پست
آذر 88
3 پست
آبان 88
1 پست
بهمن 87
1 پست
آبان 87
1 پست
خرداد 86
1 پست
اسفند 85
1 پست
مرداد 85
1 پست
تیر 85
1 پست
خرداد 85
1 پست
اسفند 84
1 پست
آذر 84
1 پست
شهریور 84
1 پست
مرداد 84
2 پست
تیر 84
1 پست
خرداد 84
4 پست
اسفند 83
1 پست
بهمن 83
3 پست
دی 83
1 پست
آذر 83
2 پست
آبان 83
3 پست
مهر 83
1 پست
شهریور 83
3 پست
مرداد 83
4 پست
تیر 83
3 پست
خرداد 83
6 پست
اسفند 82
3 پست
بهمن 82
5 پست
دی 82
4 پست
آذر 82
4 پست
آبان 82
4 پست
مهر 82
5 پست
شهریور 82
9 پست
مرداد 82
8 پست
تیر 82
14 پست
خرداد 82
11 پست
اسفند 81
15 پست
بهمن 81
11 پست
دی 81
3 پست